Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân


1. Cấu tạo hạt nhân gồm có Z prôtôn và A - Z nơtron ; A gọi là số nuclôn (còn gọi là số khối), Z gọi là nguyên tử số.Kí hiệu hạt nhân: \( _{Z}^{A}\textrm{X}\) trong đó X là kí...
Đề bàiNếu tưởng tượng kích thước nguyển tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào?Lời giải chi tiếtNếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to...
Đề bàiTính 1 MeV/c2 ra đơn vị kilogam?Lời giải chi tiết\(\eqalign{& 1{{MeV} \over {{c^2}}} = {1 \over {931,5}}u  \cr &  = {1 \over {931,5}}1,{66055.10^{ - 27}} = 1,{7827.10^{ - 10}}\,\,\left( {kg} \right) \cr} \)
Đề bài   Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?   1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A.   2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn.   3. Các hạt nhân đồng vị có...
Đề bài Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối, ví dụ: \( _{13}^{36}\textrm{S}\) và \( _{18}^{36}\textrm{Ar}\). So sánh:    1. khối lượng   2. điện tíchcủa hai hạt nhân đồng khối.Lời giải chi tiếtHai hạt nhân đồng...
Đề bàiXác định khối lượng tính ra u  của hạt nhân \( _{6}^{12}\textrm{C}\).Lời giải chi tiếtKhối lượng của hạt nhân: \({m_{hn}} = 12u - 6.{m_e} = 12u - {6.5,486.10^{ - 4}}u \)         \(= 11,99670u\)
Đề bàiChọn câu đúng.Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc:A. nguyên tử khối;B. số khối;C. khối lượng nguyên tử;D. số các đồng vị.Lời giải chi tiếtĐáp án ATính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc...
Đề bàiChọn câu đúng.Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng:A. số prôtôn;B. số nơtron;C. số nuclôn;D. khối lượng nguyên tử.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số...
Đề bàiSố nuclôn trong \( _{13}^{27}\textrm{Al}\) là bao nhiêu?A. 13.                      B. 14.C. 27.                      D. 40.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKí hiệu...
Đề bàiSố nơtron trong hạt nhân \( _{13}^{27}\textrm{Al}\) là bao nhiêu?A. 13.                      B. 14.C. 27.                      D. 40.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKí hiệu...