Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam


Đặc điểm chung đất Việt Nama) Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.Sự đa dạng của đất là do nhiều nhân tố tạo nên như...
Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt NamHàng ngàn đời nay cuộc sống của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. Những kinh nghiệm vé sử...
Em hãy đọc lên các loại đất ghi ở hình 36.1 (SGK trang 126).Trả lời- Núi, đồi:+ Đất mùn núi cao trên các loại đá.+ Đất feralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá.- Đồng bằng sông Mã:+...
Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phảilàm gì?Trả lờiMuốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải bảo vệ rừng và trồng...
Quan sát hình 36.2 (SGK trang 127), em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào?Trả lời- Đất ba dan: Tây nguyên, Đông Nam Bộ.- Đất đá vôi: Tây Bắc,...
So sánh ba nhóm đất chính (1 nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.Trả lời Nhóm đấtĐặc tínhPhân bốGiá trị sử dụng Đất feralit (chiếm 65% diện tích đất tự nhiên)- Đất chua, nghèo...
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.a)Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.b)Đất mùn núi cao: 11% diện tích...