Bài 36: Iot


Bài 5.52 trang 45 SBT Hóa học 10 Nâng caoIot được bán trên thị trường thường có chứa các tạp chất là clo, brom và nước. Để tinh chế loại iot đó người ta nghiền nó với kali iotua và...
Bài 5.53 trang 45 SBT Hóa học 10 Nâng caoNếu cho NaCl tác dụng với H2SO4 đặc, ta thu được khí HCl. Nếu thay NaCl bằng NaI, ta không thu được HI và thu được I2 rắn cùng với khí...
Bài 5.54 trang 46 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐể điều chế hiđro iotua, người ta thủy phân photpho triotua (PI3). Hãy viết phương trình hóa học, biết rằng đó không phải là phản ứng oxi hóa – khử.Giải \(P{I_3} +...
Bài 5.55 trang 46 SBT Hóa học 10 Nâng caoLàm thế nào để chứng minh rằng trong natri clorua có tạp chất là natri iotua? Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó?GiảiCho muối đó vào nước clo và...
Bài 5.56 trang 46 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho khí clo sục qua dung dịch kali iotua, một thời gian dài sau đó người ta dùng hồ tinh bột để xác nhận sự có mặt của iot tự do...
Bài 5.57 trang 46 SBT Hóa học 10 Nâng caoTính khối lượng hiđro clorua bị oxi hóa bởi mangan đioxit, biết rằng khí clo tạo thành trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 g iot từ dung dịch...
Bài 5.58 trang 46 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho 78 ml dung dịch AgNO3 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào một dung dịch có chứa 3,88 g hỗn hợp KBr và NaI. Lọc bỏ kết tủa tạo thành....