Bài 36: Metan


36.1.  Trong tự nhiên khí metan có nhiều trongA.khí quyển.B. mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than,C. nước biển.D. nước aoTrả lời                 Đáp án B.
36.2.  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.a)  Viết các phương trình hoá học.b)  Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn...
36.3.   Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.Trả lời                          Theo...
36.4.   Nêu phương pháp hoá học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau:a)  Metan, hiđro, oxi.b)  Metan, cacbon đioxit, hiđro.c) Metan, cacbon oxit, hiđro.Trả lời          a) Đốt các khí:Khí không...
36.5.   Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8a)  Viết công thức cấu tạo của propan.b)  Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy propan.c)  Viết phương trình hoá học...
Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1: 1 về số mol, người thấy ngoài sản phẩm chính là CH3Cl còn tạo ra một hợp chất X trong phần trăm khối lượng của clo...
36.7.   Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn h X rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 50 gam kết...