Bài 36. Metan


Đề bàiChọn câu đúng trong các câu sau:A. Metan có nhiều trong khí quyển.B. Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than.C. Metan có nhiều trong nước biển.D. Metan sinh ra trong quá trình thực vật bị phân...
Đề bàiVì phân tử chỉ có liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng của metan làA. phản ứng cháy.B. phản ứng cộng.C. phản ứng thế.D. phản ứng trùng hợp.Lời giải chi tiếtVì phân tử chỉ có liên kết đơn...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí metan. Hãy:a. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.b. Tính thể tích không khí cần dùng, biết không khí chứa 1/5 oxi.c. Tính khối lượng cacbon đioxit tạo thành.Giả...
Đề bàiĐốt cháy V lít khí metan, thu được 1,8 gam hơi nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch bari hiđroxit (dư) thì thu được kết tủa trắng.a. Viết phương trình hoá học của các phản...