Bài 36. Metan


I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍTrong tự nhiên, metan có nhiều trong các mỏ khí (khí thiên nhiên), trong mỏ dầu (khí mỏ dầu), trong các mỏ than (khí mỏ than). Metan là chất khí, không màu,...
Đề bàiTrong các khí sau: CH4, H2, Cl2, O2.a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một?b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ?Lời giải chi tiếta) Những khí tác dụng với nhau từng...
Đề bàiTrong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng? phương trình nào viết sai?a) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH2Cl2 + H2;b) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH2 + 2HCl;c) 2CH4 + Cl2 --ánh sáng--> 2CH3Cl + H2;d) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH3Cl + HCl.Lời giải chi tiếtPhương trình hóa học viết đúng...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiCó một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để:a) Thu được khí CH4.b) Thu được khí CO2.Lời giải chi tiếta) Để thu được CH4, ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2...