Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân


Đề bàiHạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?A. Heli.B. Cacbon.C. Sắt.D. Urani.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác hạt nhân bền vững có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; đó là...
Đề bàiNăng lượng liên kết của \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\)  là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+ Năng lượng liên kết: \({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A - Z} \right){m_n} - {m_{hn}}}...
Đề bàiKhối lượng nguyên tử của \( _{26}^{56}\textrm{Fe}\) 55,934939u.Tính Wlk và \( \frac{W_{lk}}{A}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+ Năng lượng liên kết: \({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A - Z} \right){m_n} - {m_{hn}}} \right]{c^2}\)+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.meLời giải chi...
Đề bàiHoàn chỉnh các phản ứng sau:\( _{3}^{6}\textrm{Li}\)  +? →  \( _{4}^{7}\textrm{Be}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\).\( _{5}^{10}\textrm{B}\) +? →  \( _{3}^{7}\textrm{Li}\)  +  \( _{2}^{4}\textrm{He}\)\( _{17}^{35}\textrm{Cl}\) +? → \( _{16}^{32}\textrm{S}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhương trình phản ứng: \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}A + {}_{{Z_2}}^{{A_2}}B \to {}_{{Z_3}}^{{A_3}}C + {}_{{Z_4}}^{{A_4}}D\)Áp dụng định luật...
Đề bàiPhản ứng:\( _{3}^{6}\textrm{Li}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → 2\( \left ( _{2}^{4}\textrm{He} \right )\)tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của \( _{3}^{6}\textrm{Li}\). ( Khối lượng nguyên tử của \( _{1}^{2}\textrm{H}\) và \( _{2}^{4}\textrm{He}\) lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiChọn câu sai.Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toànA. năng lượng.                      B. động lượng.C. động năng.                       D. điện...
Đề bàiPhản ứng nào sau đây thu năng lượng?A. \( _{1}^{1}\textrm{H}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → \( _{2}^{3}\textrm{He}\)B. \( _{1}^{2}\textrm{H}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → \( _{2}^{4}\textrm{He}\)C. \( _{1}^{2}\textrm{H}\) + \( _{1}^{3}\textrm{H}\) → \( _{2}^{4}\textrm{He}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\)D. \( _{2}^{4}\textrm{He}\) + \( _{7}^{14}\textrm{N}\) →  \( _{8}^{17}\textrm{O}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhản ứng hạt nhân có: mtrước < msau là phản ứng  thu năng lượng Lời giải...
1. Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).2. Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách...
Đề bàiGiải thích rõ hơn bảng 36.1Phản ứng hóa họcPhản ứng hạt nhânBiến đổi các phân tửBiến đổi các hạt nhânBảo toàn các nguyên tửBiến đổi các nguyên tốBảo toàn khối lượng nghỉKhông bảo toàn khối lượng nghỉ Lời giải chi...
Đề bàiHãy chọn câu đúng.Năng lượng liên kết riêngA. giống nhau với mọi hạt nhân.B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình.D. lớn nhất với các hạt nhân nặng.Phương pháp giải -...
Đề bàiHãy chọn câu đúng.Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân làA. lực tĩnh điện.B. lực hấp dẫn.C. lực diện từ.D. lực tương tác mạnh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBản chất lực tương tác giữa...
Đề bàiPhạm vi tác dụng của các lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?A. 10-13cm.                           B. 10-8 cm.C. 10-10cm.                     ...