Bài 36. Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng


C1. So sánh hình ảnh quan sát được trong thí nghiệm ở hình 36.3 với hình ảnh giao thoa của sóng cơ mà em đã biết.GiảiCác vân giao thoa sáng, tối thấy được trên màn ảnh có dạng là các...
C2. Trong thí nghiệm ở hình 36.3, độ lệch pha của hai nguồn S1, S2 bằng bao nhiêu?GiảiHai nguồn S1, S2 phát hai sóng ánh sáng kết hợp có cùng tần số và cùng pha.
C3. Nếu thay cho việc rạch hai khe S1, S2 trên màn E, người ta dùi hai lỗ nhỏ S1, S2 thì bạn sẽ quan sát thấy gì?GiảiNếu thay hai khe S1, S2 trên màn M2 bằng 2 lỗ nhỏ...
C4. Khi chắn một trong hai khe, S1 hoặc S2 ta quan sát thấy hiện tượng gì trên màn E?GiảiKhi chắn một trong hai khe S1 hoặc S2 thì hệ vân giao thoa hoàn toàn biến mất, tức là ta...
Bài 1. Để  hai sóng có cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?A. Cùng biên độ và cùng pha.B. Cùng biên độ và ngược pha.C. Cùng biên độ và độ...
Bài 2. Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp, nếu cóA. Cùng biên độ và cùng pha.B. Cùng biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian.C. Độ lệch pha không đổi theo thời...