Bài 36. Nước


1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi, chúng đã hòa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hidro và một phần khí oxi.2. Nước là chất lỏng không...
Đề bàiDùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:oxit axit;oxit bazo ;nguyên tố ;hiđro ; oxi ;kim loạiNước là hợp chất tạo bởi hai…………là ………….và ……………..Nước tác dụng với một số …………….ở nhiệt...
Đề bàiBằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sách giáo khoa...
Đề bàiTính thể tích khí hidro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐổi số mol \({n_{{H_2}O}} = \frac{{1,8}}{{18}} =?\,(mol)\)Viết phương trình hóa học xảy ra:2H2 ...
Đề bàiTính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐổi số mol H2 \(n_{H_{2}}\) = \(\frac{112}{22,4}\) =? (mol) Viết phương trình hóa học:2H2 ...
Đề bàiViết các phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtphương trình hóa học tạo ra bazo:...
Đề bàiHãy kể những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?Phương pháp giải - Xem...