Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa – Sinh học 11 Nâng cao


Đề bàiSự ra hoa ở thực vật cần có điều kiện nào? Trình bày và giải thích.Lời giải chi tiếtSự ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ thấp, chỉ ra hoa kết hạt vào mùa xuân sau khi đã trải...
Đề bàiFlorigen là gì? Trình bày ý nghĩa của florigen đối với sự ra hoa.Lời giải chi tiết* Florigen là hoocmôn kích thích ra hoa. Đó là một hợp chất của gibêrelin (kích thích sinh trưởng của đế hoa) và...
Đề bàiQuang chu kì là gì? Có bao nhiêu loại cây theo quang chu kì?Lời giải chi tiết*  Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài của ngày đêm), liên quan tới hiện...
Đề bàiTại sao có cây ra hoa vào mùa hè, có cây chỉ ra hoa vào mùa đông? Ý nghĩa của phitôcrôm đối với quang chu kì? Lời giải chi tiếtSở dĩ có cây ra hoa vào mùa hè, cây ra...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa của cây?A. Gibêrelin.                            B. Xitôkinin.C. Phitôcrôm.       ...
Đề bàiNêu các ứng dụng về thúc đẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông nghiệp.Lời giải chi tiếtHoa cúc là cây ngắn ngày, ra hoa vào mùa đông ngày ngắn, nhưng suốt năm có nhu cầu về hoa...