Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong…


Đề bàiLấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật.Lời giải chi tiết- Ví dụ về quần thể sinh vật: Quần thể trâu rừng, tập hợp cá chép trong ao.- Ví dụ...
Đề bàiQuan sát hình 36.2, 36.3 và 36.4 kết hợp với những nội dung đã học, hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể vào bảng 36.Biểu hiện...
Đề bàiTừ những ví dụ trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:- Có những hình thức cạnh tranh nhau nào phổ biến, nêu nguyên nhân và hiệu quả của các hình thức đó.- Hãy nêu nguyên nhân của hiện...
Đề bàiTrong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật?A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật.B. Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng...
Đề bàiHãy nêu các ví dụ về quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể là các đặc điếm...
Đề bàiĐàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ nào trong quần thể? Lối sống bầy đàn ở động vật đem lại cho quần thể những lợi ích gì?Lời giải chi tiếtĐàn bò...