Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại


Đề bàiSự ra đời của thuyết tiến hoá tổng hợp dựa trên cơ sở nào?Lời giải chi tiếtThuyết tiến hoá tổng hợp là sự tổng hợp các thành tựu lí thuyết trong nhiều lĩnh vực sinh học như phân loại...
Đề bàiPhân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn.Lời giải chi tiếtPhân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn. Vấn đềTiến hoá nhỏTiến hoá lớn  Nội dungLà quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể...
Đề bàiVì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở?Lời giải chi tiếtQuần thể có đặc điểm: là đơn vị tổ chức tự nhiên, là đơn vị sinh sản nhỏ nhất, là nơi diễn ra quá trình tiến...
Đề bàiNêu luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hoá bằng những đột biến trung tính của Kimura. Thuyết này có phủ nhận thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên?Lời giải chi tiếtKimura đề ra thuyết tiến...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hoá nhỏ?A. Diễn ra trong phạm vi của loài, với quy mô nhỏ.B. Diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắnC....