Bài 36. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)


a)   Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2010 Đồng bằng sông Cửu LongCả nướcDiên tíchNghìn ha3945,97489,4%-100Sản lượngTriệu tấn21,640,0%-100b)    Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.Trả lờiABĐồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề...