Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)


Đề bàiDựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, cho biết vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm và là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.Lời giải chi tiết- Vùng...
Đề bàiDựa vào số liệu bảng 36.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện rõ tỉ trọng các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000.Lời giải chi tiếtBiểu đồ thể hiện tỉ trọng...
Đề bàiGiải thích vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.Lời giải chi tiếtVì đây là vùng trọng điểm lương thực, thực...
Đề bàiHãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng.Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là☐ Xuất khẩu☐ Nhập khẩu☐ Giao thông đường thủy☐ Du lịch...