Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)


IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Nông nghiệpĐồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước.Bảng 36.1. Diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông cửu Long và cả nước, năm 2002 VùngTiêu...
V. Các trung tâm kinh tếCác thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau là những trung tâm kinh tế của vùng. Thành phố cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất.
Đề bàiCăn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này.Bảng...
Đề bàiTại sao đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?Lời giải chi tiếtĐồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy...
Đề bàiDựa vào bảng 36.2 và kiến thức đã học, cho biết vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long?Bảng 36.2. Các ngành...
Đề bàiQuan sát hình 36.2, hãy xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.Lời giải chi tiếtCác thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực...
Đề bàiNêu ý nghĩa của vận tải thủy trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của vận tải thủy đối với sản xuất và đời sống nhân dân...
Đề bàiThành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long?Lời giải chi tiếtThành phố cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế lớn...
Đề bàiĐồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước?Lời giải chi tiếtNhững điều kiện thuận lợi để đồng bằng sông Cửu Long trở...
Đề bàiPhát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của việc phát triển mạnh công...
Đề bàiDựa vào bảng 36.3:Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét.Bảng 36.3. Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (nghìn tấn)NămVùng199520002002Đồng bằng sông...