Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật


Đề bàiĐiền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính, từ đó cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào?Lời giải...
Đề bàiQuan sát hình 37.1 kết hợp với kiến thức đã học trong Sinh học 9, hãy điền tên cho 3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi. Nêu ý nghĩa sinh thái...
Đề bàiQuan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A,B,C:A) Quần thể bị đánh bắt.....?B) Quần thể được khai .....?C) Quần thể chưa được khai thác .....?Lời giải chi tiếtA) Quần thể bị đánh bắt quá mức: vì...
Đề bàiĐiều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao?Lời giải chi tiếtKhi mật độ tăng quá cao, môi trường không đáp ứng được nhu cầu...
Đề bàiSự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?Lời giải chi tiếtSự hiếu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan...
Đề bàiQuần thể được phân chia thành các nhóm tuổi khác nhau như thế nào? Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và phụ thuộc vào những nhân tố nào?Lời giải chi tiếtNhóm tuổi của quần thể được...
Đề bàiHãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Lấy ví dụ minh hoạ.Lời giải chi tiếtCác cá thể trong quần thể có thể phân bố...
Đề bàiThế nào là mật độ cá thể của quần thể? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào?Lời giải chi tiết- Mật độ cá thể của quần...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường.B....