Bài 37: Các nhân tố tiến hóa


Đề bàiNêu vai trò của quá trình đột biến trong tiến hoá.Lời giải chi tiếtVai trò chính của quá trình đột biến là tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá, làm cho mỗi loại tính...
Đề bàiVì sao đa số đột biến là có hại nhưng lại được xem là nguyên liệu tiến hoá? Vì sao đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu?Lời giải chi tiết-      Giá trị thích nghi của một...
Đề bàiDi - nhập gen là gì? Nêu vai trò của nó đối với quá trình tiến hoá.Lời giải chi tiếtSự lan truyền gen từ quần thể này sang quần thể khác dược gọi là di nhập gen hay dòng...
Đề bàiNêu vai trò của giao phối không ngẫu nhiên và ngẫu nhiên trong tiến hoá. Vì sao mỗi quần thể giao phối là một kho biến dị di truyền vô cùng phong phú?Lời giải chi tiếtGiao phối không ngẫu...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Các nòi, các loài thường phân biệt nhau bằngA. các đột biến NST.B. các đột biến gen lặn.C. sự tích luỹ nhiều đột biến nhỏ.D. một số các đột biến lớn.Lời giải...