Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam


Đề bàiDựa vào nội dung SGK, em hãy nêu rõ sự đa dạng, phong phú của sinh vật Việt Nam:- Về thành phần loài- Về sự đa dạng của hệ sinh thái.Lời giải chi tiết- Về thành phần loài: Nước...
Đề bàiHãy điền tên và nơi phân bố của một số vườn quốc gia mà em biết vào bảng dưới đây:Tên vườn quốc giaNơi phân bố  Lời giải chi tiết Tên vườn quốc giaNơi phân bố Ba BểBắc Kạn Tam ĐảoVĩnh...