Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện


Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đốt trong kéo máy phát điện là gì?Trả lời:Yêu cầu quan trọng nhất  là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất của máy phát....
Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát.Trả lời:Cấu tạo:+ Động cơ đốt trong+ Khớp nối+ Máy phát điện+ Giá đỡ
Đặc điểm của hệ thống truyền lực trong máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong.Trả lời:- Hệ thống truyền lực của máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong rất đơn giản, để truyền được mômen chỉ...
Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát, những yêu cầu đối với động cơ thay thế là gì?Trả lời:Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ mới, để máy phát điện vẫn làm việc...