Bài 37. Etilen


Đề bàiPhản ứng của etilen đặc trưng cho liên kết đôi làA. phản ứng cháy.                              B. phản ứng cộng.C. phản ứng thế.                                D. phản ứng trùng hợp.Lời giải chi tiếtPhản ứng của ettilen đặc trưng cho liên kết đôi là phản...
Đề bàiHiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.Lời giải chi tiếtHiện tượng: dung dịch brom màu vàng nâu chuyển dần dần nhạt màu và...
Đề bàiChọn những câu đúng trong các câu sau:a) Metan làm mất màu dung dịch brom.b) Etilen tham gia phản ứng thế với clo tương tự metan.c) Metan và etilen đều có phản ứng cháy sinh ra khí cacbonic và...
Đề bàiĐốt cháy V lít khí etilen, thu được 9 gam hơi nước. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí (các khí được đo ở điều kiện chuẩn)Lời giải...
Đề bàiCho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan.a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp theo thể...