Bài 37. Etilen


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍEtilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.II. CẤU TẠO PHÂN TỬTrong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.Trong liên...
Đề bàiHãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:    a) CH3 - CH3;            b) CH2 = CH2;              ...
Đề bàiBài 2. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau: Có liên kết đôiLàm mất màu dung dịch bromPhản ứngtrùng hợpTác dụngvới oxiMetan    Etilen     Lời giải chi tiết  Có liên kết đôiLàm mất màu dung dịch bromPhản ứngtrùng hợpTác dụngvới...
Đề bàiHãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.Lời giải chi tiếtDẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết...
Đề bàiĐể đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng:a) Bao nhiêu lít oxi?b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi?Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tính...