Bài 37: Luyện tập chương 5


Bài 5.59 trang 46 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong các tính chất sau, những tính chất nào là chung cho các đơn chất halogen?A. Phân tử gồm hai nguyên tử.B. Ở nhiệt độ thường, chất ở thể rắn;C. Có...
Bài 5.61 trang 47 SBT Hóa học 10 Nâng caoKhí oxi điều chế bằng cách nung kali clorat với xúc tác MnO2 thường chứa tạp chất clo (tới 3%). Theo em có thể dùng cách nào để thu được oxi...
Bài 5.62 trang 47 SBT Hóa học 10 Nâng caoNếu có iot lẫn tạp chất là natri iotua thì cách đơn giản nhất để có iot tinh khiết là gì?GiảiĐun nóng để iot thăng hoa sẽ thu được iot tinh...
Bài 5.63 trang 47 SBT Hóa học 10 Nâng caoCó hai hiđro halogenua dễ tan trong nước, dung dịch thu được tác dụng với dung dịch bạc nitrat tạo ra kết tủa màu vàng.Em hãy cho biết tên hai chất...
Bài 5.64 trang 47 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong số các axit có oxi của halogen, có các hợp chất HClO4, HBrO4 và HIO4.a) Hãy cho biết tên của các hợp chất trên.b) Vận dụng quy luật đã học...
Bài 5.66 trang 47 SBT Hóa học 10 Nâng caoDung dịch A có chứa đồng thời hai axit: HCl và H2SO4. Để trung hòa 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung...