Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt


1. Sắt.- Cấu hình electron: [Ar] 3d64s2.- Dễ nhường 2e ở phân lớp 4s thiể hiện số oxi hóa +2 và có thể nhường thêm 1e ở phân lớp 3d thể hiện ở số oxi hóa +3.2. Hợp chất của...
Đề bàiĐiền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau:a)Fe + H2SO4 (đặc) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2 ↑+ …b)Fe + HNO3 (đặc) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NO2 ↑+ …c)Fe + HNO3 (loãng) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NO↑ + …d) FeS2 + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + …Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiBằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau:Al - Fe ;Al - Cu và Cu - Fe.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào tính chất hóa học khác nhau giữa các kim loại...
Đề bàiMột hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.Lời giải chi tiết2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑Fe...
Đề bàiCho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch...
Đề bàiBiết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là:A. 3,6 gam.                           ...
Đề bàiNguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là:A. Sắt.       ...