Bài 37. Máy biến thế


Máy biến thế dùng để:A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.Trả lời:Chọn D....
Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp...
Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?Trả lời:Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi, dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết...
Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 2 000 V. Muốn tải điện năng đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế lên 20 000 V. Hỏi phải dùng...
Máy biến thế có tác dụng gì?A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định.B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định.C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.D. Làm thay đổi vị trí của máy.Trả lời:Chọn C. Làm tăng hoặc...