Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên


1. Dầu mỏ- Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hi ddrocacsbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các...
Đề bàiHãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ không có nhiệt độ sôi nhất định? có thể biểu thị thành phần của dầu mỏ bằng một công thức phân tử nhất định được không? Tại sao?Phương pháp...
Đề bàiKhí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc là gì? Nêu thành phần chính của mỗi loại khí này và ứng dụng của nó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức trang 167 sgk hóa 11...
Đề bàiTrình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ, các phân đoạn và ứng dụng của chúng. Có mấy loại than chính? Thành phần và cách chế biến chúng.Lời giải chi tiếtSơ đồ chưng cất dầu mỏ Dầu khai thác...
Đề bàiMột loại khí thiên nhiên có thành phần phần trăm về thể tích các khí như sau: 85% metan; 10,0% etan; 2,0% nitơ và 3,0% cacbon đioxit.a) Tính thể tích khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để...