Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện


Vì sao người ta xếp đèn điện vào nhóm điện-quang; bàn là điện, nồi cơm điện thuộc vào nhóm điện- nhiệt; quạt điện,máy bơm nước thuộc nhóm điện cơ? Hướng dẫn trả lời-Đèn điện thuộc nhóm điên- quang vì biến đổi...
Các đại lượng định mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì? Ý nghĩa của chúng? Hướng dẫn trả lời1. W và V. W: công suất, V: điện áp2. Cũng là W và V. W là công suất để người...