Bài 37. Phóng xạ


37.20. Hạt nhân rađi phóng xạ \(\alpha\). Hạt  \(\alpha\) bay ra có động năng 4,78 MeY Xác định:a) Tốc độ của hạt  \(\alpha\).b) Năng lượng toàn phần toả ra trong phản ứng.Hướng dẫn giải chi tiếta) Có thể tính gẩn đúng...
37.1.  Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạA. giảm đều theo thời gian.B. giảm theo đường hypebol.C. không giảm.D. giảm theo quy luật hàm số mũ.37.2. Giữa hằng số phân rã \(\lambda\) và chu...
37.8. Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn...
37.14.  Hằng số phân rã của rubiđi (89Rb) là 0,00077 \(s^-1\). Tính chu kì bán rã tương ứng.Hướng dẫn giải chi tiếtTa có chu kỳ bán được xác định bằng công thức\(T = {{\ln 2} \over \lambda } = {{\ln...
37.15. Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bị nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày? (Cho T = 3,8 ngày).Hướng dẫn giải chi tiết\({N_0}(1 - {e^{ - \lambda t}}) = 1,{67.10^9}\)/ ngày
37.16. Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm?Hướng dẫn giảiVới t = 1 năm\(m = {m_0}{e^{ - \lambda t}} = {{{m_0}} \over...
37.17.  Tại sao trong quặng urani có lẫn chì?Xác định tuổi của quặng, trong đó cứ 10 nguyên tử urani có:a) 10 nguyên tử chì.b) 2 nguyên tử chì.Hướng dẫn giải chi tiếtSau nhiều lần phóng xạ \(\alpha \) và \(\beta...
37.18.  Sau 3 phân rã \(\alpha\) và 2 phân rã \(\beta^-\), hạt nhận \({}_{92}^{238}U\) biến thành hạt nhân radi. Viết phương trình phản ứng.Hướng dẫn giải chi tiếtPhương trình phản ứng của vật là\({}_{92}^{238}U \to 3\left( {{}_2^4He} \right) + 2\left( {{}_{ -...
37.19. Một nguyên tố phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng ra một hạt \(\alpha\) và 2 phân rã \(\beta^-\), tạo thành hạt nhận \({}_{92}^{235}U\) . Xác định nguyên tố ban đầu.Hướng dẫn giải chi tiếtPhương trình phản ứng là \({}_{92}^{238}U \to...