Bài 37. Phóng xạ


1. Phóng xạ là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo).2. Số hạt nhân phân hủy của một nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ:       ...
Đề bàiChứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là:\(N = {{{N_0}} \over {{2^x}}}\) Lời giải chi tiếtTa có:\(\eqalign{& \lambda  = {{\ln 2} \over T}  \cr &  - \,\lambda t = ...
Đề bàiMột hạt nhân \({}_Z^AX\) phóng xạ α, β+ , β- , ɣ , hãy hoàn chỉnh bảng sau:Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng lí thuyết về các dạng phóng xạLời giải chi tiết
Đề bàiHãy chọn câu đúng.Quá trình phóng xạ hạt nhânA. thu năng lượng.B. tỏa năng lượng.C. không thu, không tỏa năng lượng.D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuá trình phóng...
Đề bàiTrong số các tia α, β-, β+ và ɣ, tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng lí thuyết về các dạng phóng xạLời giải chi tiếtTia ɣ đâm xuyên mạnh nhấtTia α...
Đề bàiQuá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?A. Phóng xạ α.                   B. Phóng xạ β-.C. Phóng xạ β+.                 D. Phóng xạ...
Đề bàiHãy chọn câu đúng.Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt nhân phân rã giảm đi với thời gian t theo quy luậtA. -αt + β (α, β > 0)B. \( \frac{1}{t}\)C. \( \frac{1}{\sqrt{t}}\)D.e-λtPhương pháp giải - Xem chi tiếtĐịnh luật...