Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật – Sinh học 11


 KIẾN THỨC CƠ BẢN- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.- Sinh trưởng và phát triển của động vật...
Đề bàiCho ví dụ về sinh trưởng ở động vật.Cho ví dụ về phát triển ở động vật.Lời giải chi tiếtVí dụ về sự sinh trưởng:-  Lợn nuôi 1 tháng dài thêm 40 cm.- Trẻ em mới sinh nặng 3...
Đề bài- Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái.- Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.Lời giải...
Đề bàiPhân biệt sinh trưởng và phát triển?Lời giải chi tiết-  Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.-  Phát triển của cơ...
Đề bàiCho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn?       Lời giải chi tiết-   Động vật có sinh trưởng và phát...
Đề bàiTại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?Lời giải chi tiếtSâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hoá xenlulôzơ nên tiêu hoá và...
Đề bàiSinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?Lời giải chi tiếtQuá trình sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn...