Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật – Sinh học 11 Nân…


Đề bàiSự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào? Lời giải chi tiếtSự sinh trưởng khác phát triển ở chỗ sinh trưởng là lớn lên về kích thước khối lượng của cùng một tế bào, mô, cơ...
Đề bàiQuá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn.Lời giải chi tiếtQuá trình phát triển ở ếch gồm giai đoạn phát triển phôi và hậu phôi. Trong giai đoạn phát...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng thể hiện sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái:A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ...
Đề bàiTại sao nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm nuôi khi cá đạt khối lượng 1,5 — 1,8 kg mà không nuôi kéo dài tới năm thứ ba khi cá có thế đạt...