Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xu…


Đề bàiDựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính và điền tiếp vào chỗ chấm (…) để thấy rõ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, tôm nuôi của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông...
Đề bàiDựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng đông bằng sông Cửu Long so với...
Đề bàiHãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long.Lời giải chi tiết- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển...