Bài 37. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành công nghiệp thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long


Hoàn thành bảng dưới đây:TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NUỚC, NĂM 2007Loại thuỷ sảnĐồng bằng sông Cửu LongĐồng bằng sông HồngCả nướcCá biển khai thácNghìn tấn544,193,21433,0 %-- Cá nuôiNghìn...
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NUỚC, NĂM 2007 Loại thủy sảnĐồng bằng sông Cửu LongĐồng bằng sông HồngCả nướcCá biển khai thác%386,5100Cá nuôi%7315,1100Tôm nuôi%80,54,2100Dựa vào bảng số liệu...
Ghi dấu (+) vào □ ý trả lời đúng.a)  Những thế mạnh để phát triển ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long:□ 1. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, các bãi cá, bãi tôm trên biển rộng...