Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường…


Chọn câu đúng.Trong thí nghiệm ở bài học, trước khi cho dòng điện vào cuộn dây nhất thiết phải điều chỉnh vị trí của kim nam châmA. vuông góc với mặt phẳng cuộn dây.B. song song với mặt phẳng cuộn dây....