Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên


Vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Lâm Đồng; diện tích tự nhiên gần 54,7 nghìn km2, số dân gần 4,9 triệu người, chiếm 16,5% diện tích và 5,8% số dân cả nước...
Tây Nguyên có tiềm năng to lớn về nông nghiệp và lâm nghiệp. Đất badan và khí hậu cận xích đạo rất phù hợp với việc trồng các cây công nghiệp lâu năm.Đất badan ở Tây Nguyên có tầng phong...
Lâm nghiệp cũng là một thế mạnh nổi bật của Tây Nguyên Vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trong khi rừng của nhiều vùng nước ta đang ở tình trạng cạn kiệt, thì ở Tây Nguyên rừng...
Tài nguyên nước của các hệ thống sông Xê Xan, Xrê Pok, Đồng Nai… đang được sử dụng ngày càng có hiệu quả hơn. Trước đây đã xây dựng các nhà máy thủy điện Đa Nhim (160 MW) trên sông...
Đề bàiĐọc bản đồ Hành chính của Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa vị trí địa lí của Tây...
Đề bàiĐiều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội có thuận lợi- khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên?Lời giải chi tiết* Thuận lợi:- Vị trí địa lí:+ Phía Đông giáp duyên hải...
Đề bàiHãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triên cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cây cà phê và các biện pháp để...
Đề bàiTại sao trong khai thác rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ rừng?Lời giải chi tiếtKhai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú...
Đề bàiHãy chứng minh rằng thế mạnh về thủy điện của Tây Nguyên đang được phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?Lời giải chi tiếta)   Thế...