Bài 38. Axetilen


Đề bàiLiên kết ba \( - C \equiv C - \) trong phân tử axetilen có đặc điểm:A. Một liên kết kém bền dễ đứt trong các phản ứng hoá học.B. Hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một...
Đề bàiMột hidrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó làA. metan.                                B. etilen.C. axetilen.                              D. etan.Lời giải chi tiếtĐèn xì axetilen được dùng để hàn cắt kim loại.Đáp án C.
Đề bàiKhí axetilen không có tính chất hoá học nào sau đây?A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.B. Phản ứng cháy với oxi.C. Phản ứng cệng vói hidro.D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.Lời giải chi tiếtAxetilen...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí metan và axetilen (các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong lấy dư, thu được 60...
Đề bàiCho 50 gam đất đèn chứa canxi cacbua tác dụng với nước thì thu được 15,68 lít khí axetilen (điều kiện tiêu chuẩn). Hãy tính % canxi cacbua nguyên chất có trong đất đèn.Lời giải chi tiếtSố mol axetilen...