Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu


I - Bài tiếtHàng ngày cơ thể ta phải không ngừng lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra, cùng một số chất được đưa vào...
Đề bàiCác sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?Lời giải chi tiếtCác sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ chính các hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ thể (CO2,...
Đề bàiChọn câu trả lời đúng nhất:1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:a) Thận, cầu thận, bóng đái.b) Thận, ống thận, bóng đái.c) Thận, bóng đái, ống đái.d) Thận, Ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.2....
Đề bàiBài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?Lời giải chi tiếtNhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu,...)...
Đề bàiCác sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?Lời giải chi tiếtCác sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.Các...
Đề bàiHệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?Lời giải chi tiếtCấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu:- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.- Thận là...