Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam


 Em hãy điền tiếp nội dung vào ô còn để trống và nối ô chữ ở bên trái (A) với ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.Trả lời:
Dựa vào bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam (theo giá trị sử dụng), tr. 133 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu giá trị của tài nguyên thực vật ở nước ta.Trả lời:– Giá...
Hoàn thành sơ đồ sau đây để nêu rõ giá trị của động vật với sản xuất và đời sốngTrả lời:
Em hãy nối ô chữ bên trái với những ô chữ thích hợp ở bên phải.Trả lời:
Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.Trả lời:– Biện pháp bảo vệ rừng:+ Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, tu bổ tái tạo rừng.+ Sử dụng hợp lí rừng đang khai thác+ Bảo vệ rừng...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và những biện pháp khắc phục.Trả lời: