Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam


Đề bài Em hãy nêu giá trị của tài nguyên sinh vật ở nước ta đối với đời sống và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.Lời giải chi tiết- Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời...
Đề bàiHãy kể tên một số loài động vật và thực vật quý hiếm có ở địa phương (tỉnh, huyện) em- Thực vật:..........................- Động vật:..........................Lời giải chi tiết- Thực vật: lim, sếu.- Động vật: khỉ, hươu
Đề bàiChúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếmLời giải chi tiết- Tăng cường, nâng cao quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật.- Xây dựng và mở rộng hệ thống...