Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)


Đề bàiHãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi và nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học?Lời giải chi tiếtBởi vì thực tế tăng...
Đề bàiQuan sát hình 38.4 và trả lời các câu hỏi sau:- Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ như thế nào? Tăng mạnh vào thời nào?- Nhờ những thành tựu nào mà con người đã đạt được...
Đề bàiHãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.Lời giải chi tiếtCác khái niệm:- Sức sinh sản: là khả năng sinh ra các cá thể...
Đề bàiMột quần thể có kích thước ổn định thì 4 nhân tố là mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và mức độ nhập cư có quan hệ với nhau như thế nào?Lời giải...
Đề bàiTăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào?Lời giải chi tiếtTăng trưởng theo tiềm năng sinh học cùa quần thể khác với tăng trưởng thực tế:- Tăng trưởng...
Đề bàiMức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số? Lấy ví dụ của Việt Nam để minh hoạ.Lời giải...
Đề bàiHậu quả của tăng dân số quá nhanh là gì? Chúng ta cần làm gì để khắc phục điều đó?Lời giải chi tiếtHậu quả của phát triển dân số không hợp lí:- Tăng dân số quá mức dẫn đến...