Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển củ…


 KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.-        Nhân tố bên trong là nhân tố di truyền và hoocmôn.-        Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng...
Đề bàiQuan sát hình 38.1 và cho biết:-  Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.-  Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.Lời giải chi tiết-  Tên các hoocmôn ảnh...
Đề bàiHình 38.2 minh họa 3 loại người: người bình thường, người bé nhỏ và người khổng lồ.+ Hãy chỉ ra trường hợp nào là do tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng vào giai...
Đề bàiNghiên cứu hình 38.3 về tác dụng sinh lí của ecđixơn và juvenin, giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.Lời giải chi tiết- Tác dụng sinh lí của ecđixơn:+...
Đề bàiKể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.Lời giải chi tiếtCác hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: hoocmôn sinh...
Đề bàiKể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùngLời giải chi tiếtCác hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là juvenin và ecđisơn.
Đề bàiVào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lí?Lời giải chi tiết-   Vào thời kì dậy thì của...