Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)


Đề bàiNêu tác động của chọn lọc tự nhiên.Lời giải chi tiếtDưới tác động của CLTN tần số tương đối của các alen có lợi được tăng lên trong qụần thể. CLTN làm cho tần số tương đối của các...
Đề bàiThuyết tiến hoá hiện đại đã phát triển quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên như thế nào?Lời giải chi tiếtThuyết tiến hoá hiện đại đã phát triển quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên...
Đề bàiVì sao nói chọn lọc tự nhiên là nhân tố chính của quá trình tiến hoá?Lời giải chi tiếtChọn lọc tự nhiên là nhân tố chính của quá trình tiến hoá vì quy định chiều hướng nhịp điệu thay...
Đề bàiTác động của các yếu tố ngẫu nhiên đến vốn gen của quần thể như thế nào? Lời giải chi tiếtTần số tương đối của các alen trong một quần thể có thể thay đổi đột ngột do một yếu...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ làA. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.B....