Bài 38. Crom


Hãy trình bày những hiểu biết về:a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn;b) Cấu hình electron nguyên tử của crom;c) Khả năng tạo thành các số oxi hóa của cromGiải:a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn:...
Hãy so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom. Viết phương trình hóa học minh họa.Giải:- Giống nhau:  + Phản ứng với phi kim và \(HCl;{\rm{ }}{H_2}S{O_4}\)  loãng.  + Không tác dụng với nước. + Bị thụ động hóa trong \(HN{O_{3}}\)...
Cho phản ứng:\(...Cr + S{n^{2 + }} \to...{\rm{ }}C{r^{3 + }} +...Sn\)a) Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion \(C{r^{3 + }}\) sẽ làA.1       B.2         C.3         D.6 b)Trong pim...
Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để có thể điều chế được \(78\) gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm. Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt \(100\%\). Giải:\(\eqalign{ & 2Al + C{r_2}{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow...
Một hợp kim \(Ni –Cr\) có chứa \(80\%\) niken và \(20\%\) crom theo khối lượng. Hãy cho biết trong trường hợp này có bao nhiêu mol niken ứng với 1 mol crom. Giải:Theo bài trong hợp kim \({m_{Ni}} = {\rm{ }}4{m_{Cr}}\)Ta...