Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon


A. Kiến thức trọng tâm- Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, ankelln, ankendienm ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trung và ứng dụng.- Thông qua việc...
Đề bàiSo sánh tính chất hóa học của:a) anken với ankin                    b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh họa.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) So sánh tính chất hóa học giống...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học:a) Phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2.b) tách riêng khí CH4 từ hỗn hợp với lượng nhỏ các khí C2H4 và C2H2.Phương pháp giải...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:a) Etan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  etilen    \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)   politilen.b) Metan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  axetilen  \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)  vinylaxetilen  \(\overset{(3)}{\rightarrow}\)  butanđien  \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)  polibutađien.c) Benzen → brombenzen.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: từ chất có...
Đề bàiViết phương trình hóa học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ giữa số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm của mỗi loại hiđrocacbon.Phương...
Đề bàiKhi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2: 1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau...