Bài 38. Phản ứng phân hạch


1. Phân hạch là sự phá vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình, kèm theo một vài nơtron phát ra.2. Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng, năng lượng đó gọi là...
Đề bàiQuá trình phóng xạ α có phải là phân hạch hay không?Lời giải chi tiếtQuá trình phóng xạ α không phải là sự phân hạch vì hai mảnh vỡ có khối lượng khác nhau nhiều.
Đề bàiTại sao không dùng proton thay cho nơtron?Lời giải chi tiếtTa dùng nơtron bắn vào hạt nhân X để hạt nhân X chuyển sang một trạng thái kích thích X*. Ta không dung proton thay cho nơtron vì proton...
Đề bàiSo sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.Lời giải chi tiết Phóng xạ αPhân hạch - Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).- Tỏa năng lượng- Vỡ thành...
Đề bàiCăn cứ vào độ lớn của \( \frac{W_{lk}}{A}\) chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.Lời giải chi tiếtVì đối với phản ứng phân hạch...
Đề bàiChọn câu đúng.Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là A. động năng các nơtron phát ra.B. động năng các mảnh.C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.D. năng lượng prôtôn của tia ɣ.Phương pháp giải...
Đề bàiHoàn chỉnh các phản ứng:\( _{0}^{1}\textrm{n}\) + \( _{92}^{235}\textrm{U}\) → \( _{39}^{94}\textrm{Y}\) + \( _{?}^{140}\textrm{I}\) + x\( \left ( _{0}^{1}\textrm{n} \right )\)\( _{0}^{1}\textrm{n}\) + \( _{92}^{235}\textrm{U}\) → \( _{?}^{95}\textrm{Zn}\) + \( _{52}^{138}\textrm{Te}\) + x\( \left ( _{0}^{1}\textrm{n} \right )\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo...
Đề bàiXét phản ứng phân hạch:\( _{0}^{1}\textrm{n}\) + \( _{92}^{235}\textrm{U}\) → \( _{53}^{139}\textrm{I}\) + \( _{39}^{94}\textrm{Y}\) + 3\( \left ( _{0}^{1}\textrm{n} \right )\) + ɣTính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235UCho biết 235U = 234,99332 u 139I = 138,89700 u     94Y = 93,89014 u Phương pháp giải...
Đề bàiTính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg 235U.Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức liên hệ giữa số hạt và khối lượng: \(N = {m \over A}{N_A}\)Lời giải...