Bài 38. Rêu – Cây rêu


Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. Rêu sinh sản bằng bào tử. Đỏ là...
Đề bàiQuan sát hình dạng ngoài của cây rêu và đối chiếu với H38.1 em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây?Lời giải chi tiết Theo hình 38.1 ta có thể thấy: rễ, thân, lá của cây...
Đề bàiTúi bào tử thuộc cơ quan sinh sản. Nhìn các chi tiết trong H38.2 hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì và đặc điểm của túi bào tử?Lời giải chi tiết- Rêu sinh sản...
Đề bàiCấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?Lời giải chi tiếtCấu tạo của cây rêu rất đơn giản: gồm  thân, lá và rễ giả.     + Các sợi nhỏ nằm dưới thân là rễ giả.     +...
Đề bàiSo sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo?Lời giải chi tiếtSo sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.* Giống nhau: Đều là  thuộc nhóm thực vật bậc thấp, có cấu tạo cơ thể đơn giản* Khác...
Đề bàiSo sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?Lời giải chi tiết  Đặc điểmCây có hoaRêu RễRễ thậtRễ giả, là các sợi mảnh mọc ở gốc thân Cơ quan sinh sảnHoaTúi bào tử Mạch dẫnCó mạch dẫn, phân...
Đề bàiTại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?Lời giải chi tiếtRêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì:     + “Rễ” của rêu là rễ giả (các sợi nhỏ ở...