Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn …


Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005(Đơn vị: nghìn ha)Loại câyCả nướcTrung du và miền núi Bắc BộTây NguyênCây công nghiệplâu năm1633,691,0634,3Cà phê497,43,3445,4Chè122,580,027,0Cao su482,7-109,4Các cây khác531,07,752,5a) Vẽ biểu đồ thích hợp...
Đề bàiCho bảng số liệu (bảng 38.2 trang 175 sgk Địa lí 12) Cả nướcTrung du và miền núi Bắc BộTây NguyênTrâu2922,21679,571,9Bò5540,7899,8616,9a) Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò cả nước, Trung du miền núi Bắc...