Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kên…


a) Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giớiDựa vào kí hiệu và kênh chữ trên bản đồ để xác địnhb)  Cho hảng số liệu (SGK trang 147)-  Hãy...
a) Hãy xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên bản đồ để xác định.b) Cho bảng số liệu (SGK trang 148)- ...