Bài 39: Bài tiết nước tiểu


I - Tạo thành nước tiểuSự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận. Đầu tiên là trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận. Tiếp...
Đề bài- Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu?- Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào?- Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào?Lời...
Đề bàiSự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức nãng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chi xảy ra vào những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó...
Đề bàiTrình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.Lời giải chi tiếtQuá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận:- Máu theo động mạch đến tới cầu...
Đề bàiThực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?Lời giải chi tiếtThực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc, các chất thừa khỏi...
Đề bàiSự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào?Lời giải chi tiếtSự tạo thành nước tiểu diễn ra như sau: Đầu tiên là quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang...