Bài 39: Benzen


39.1.   Benzen không làm mất màu dung dịch brom vìA. benzen là chất lỏngB. phân tử có cấu tạo vòng,C. phân tử có 3 liên kết đôi.D. phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có 3 liên kết đôi...
Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệmA. là đồng nhất và có màu của dung dịch brom.B. tách thành hai lớp và đều có màu.C. tách...
39.3.  Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam. Trật tự của a, b, c, d làA. a<b<c<d;B.b<a<d<c;C. a<b<c = d;D. c...
39.5.   a) Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc? Bao nhiêu lít không khí ở đktc?b) Từ kết quả trên hãy giải thích tại sao khi benzen cháy trong không khí lại sinh...
39.6.   Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom? Có phản ứng cộng với brom? Viết phương trình hoá học minh hoạ và ghi rõ điều kiện phản ứng:CH3 - CH2 - CH3 ; CH2...
Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom. Hãy tính lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng với clo dư khi có mặt bột Fe và đun...