Bài 39. Benzen


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍBenzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot..II. CẤU TẠO PHÂN TỬIII. TÍNH CHẤT HÓA HỌCTừ công thức cấu...
Đề bàiCấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là:a) Phân tử có vòng 6 cạnh.b) Phân tử có ba liên kết đôi.c) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.d)...
Đề bàiMột số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau:Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được đặc điểm cấu tạo của phân tử benzen:...
Đề bàiCho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen:a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt...
Đề bàiHãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).Lời giải chi tiếtChỉ có chất b và c làm mất màu...